XSMB 400 ngày – Kết quả xổ số miền Bắc 400 ngày gần đây nhất

Kết quả xổ số miền Bắc 400 ngày gần đây nhất

XSMB ngày 13-07-2024

ĐB 83060
G1 19484
G2 6151436996
G3 861011992067112399372886849815
G4 2833727658521955
G5 103377826976285382656672
G6 365270589
G7 35848297
Đầu Đuôi
0 1
1 2,4,5
2 0
3 3,3,5,7
4
5 2,3,5
6 0,5,5,8
7 0,2,6,6
8 2,2,4,4,9
9 6,7

XSMB ngày 12-07-2024

ĐB 92619
G1 11319
G2 9819929744
G3 270671197808680338932215271172
G4 8758254063251020
G5 573776141159314817695866
G6 359476412
G7 66367206
Đầu Đuôi
0 6
1 2,4,9,9
2 0,5
3 6,7
4 0,4,8
5 2,8,9,9
6 6,6,7,9
7 2,2,6,8
8 0
9 3,9

XSMB ngày 11-07-2024

ĐB 91323
G1 70916
G2 9438663833
G3 666531838337645541395695927652
G4 6957410218519729
G5 487147055200263288117332
G6 352707121
G7 33659987
Đầu Đuôi
0 0,2,5,7
1 1,6
2 1,3,9
3 2,2,3,3,9
4 5
5 1,2,2,3,7,9
6 5
7 1
8 3,6,7
9 9

XSMB ngày 10-07-2024

ĐB 81994
G1 86474
G2 4879391360
G3 698849842596213612432042208699
G4 0997176327410603
G5 552611708547676385764500
G6 016405227
G7 32811641
Đầu Đuôi
0 0,3,5
1 3,6,6
2 2,5,6,7
3 2
4 1,1,3,7
5
6 0,3,3
7 0,4,6
8 1,4
9 3,4,7,9

XSMB ngày 09-07-2024

ĐB 09466
G1 96676
G2 0899343413
G3 295077714213259051594825963945
G4 7304200180735968
G5 800355042222125213989231
G6 955966994
G7 72787348
Đầu Đuôi
0 1,3,4,4,7
1 3
2 2
3 1
4 2,5,8
5 2,5,9,9,9
6 6,6,8
7 2,3,3,6,8
8
9 3,4,8

XSMB ngày 08-07-2024

ĐB 40957
G1 85011
G2 4481691475
G3 688405518996603523287859776511
G4 0449292319565319
G5 612612724973224830559627
G6 243424253
G7 88675078
Đầu Đuôi
0 3
1 1,1,6,9
2 3,4,6,7,8
3
4 0,3,8,9
5 0,3,5,6,7
6 7
7 2,3,5,8
8 8,9
9 7

XSMB ngày 07-07-2024

ĐB 04973
G1 13645
G2 9375880311
G3 082699523698299056165676384794
G4 4486113738000678
G5 912826260814109416921102
G6 876217170
G7 77798180
Đầu Đuôi
0 0,2
1 1,4,6,7
2 6,8
3 6,7
4 5
5 8
6 3,9
7 0,3,6,7,8,9
8 0,1,6
9 2,4,4,9

XSMB ngày 06-07-2024

ĐB 30003
G1 52054
G2 2162847381
G3 822219532976777835566238974592
G4 2127324074895748
G5 526779207688252912462007
G6 884437996
G7 13086151
Đầu Đuôi
0 3,7,8
1 3
2 0,1,7,8,9,9
3 7
4 0,6,8
5 1,4,6
6 1,7
7 7
8 1,4,8,9,9
9 2,6

XSMB ngày 05-07-2024

ĐB 49735
G1 38572
G2 7514620529
G3 526689484125676793093412605236
G4 4465966017578299
G5 972480251801015008319196
G6 818731990
G7 00398549
Đầu Đuôi
0 0,1,9
1 8
2 4,5,6,9
3 1,1,5,6,9
4 1,6,9
5 0,7
6 0,5,8
7 2,6
8 5
9 0,6,9

XSMB ngày 04-07-2024

ĐB 35313
G1 32522
G2 8780239795
G3 206987913538543171737880652559
G4 4027838624061977
G5 036943674620932085645971
G6 208138426
G7 78362889
Đầu Đuôi
0 2,6,6,8
1 3
2 0,0,2,6,7,8
3 5,6,8
4 3
5 9
6 4,7,9
7 1,3,7,8
8 6,9
9 5,8
Thu nhỏ
Phóng to

Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 400 ngày

Bộ số Số lượt về
61
về 9 lần
32
về 8 lần
67
về 8 lần
88
về 8 lần
36
về 7 lần
Bộ số Số lượt về
57
về 7 lần
66
về 7 lần
69
về 7 lần
79
về 7 lần
09
về 6 lần

Thống kê 400 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 33 lần Đuôi 0: 44 lần Tổng 0: 29 lần
Đầu 1: 32 lần Đuôi 1: 38 lần Tổng 1: 32 lần
Đầu 2: 41 lần Đuôi 2: 40 lần Tổng 2: 45 lần
Đầu 3: 50 lần Đuôi 3: 33 lần Tổng 3: 45 lần
Đầu 4: 40 lần Đuôi 4: 39 lần Tổng 4: 40 lần
Đầu 5: 39 lần Đuôi 5: 34 lần Tổng 5: 43 lần
Đầu 6: 47 lần Đuôi 6: 45 lần Tổng 6: 50 lần
Đầu 7: 45 lần Đuôi 7: 40 lần Tổng 7: 50 lần
Đầu 8: 40 lần Đuôi 8: 39 lần Tổng 8: 36 lần
Đầu 9: 33 lần Đuôi 9: 48 lần Tổng 9: 30 lần

Thống kê lô tô 400 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
79
về 137 lần
52
về 136 lần
89
về 134 lần
32
về 133 lần
61
về 133 lần
Bộ số Số lượt về
59
về 128 lần
62
về 128 lần
66
về 125 lần
82
về 125 lần
10
về 124 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 400 ngày

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 1057 lần Đuôi 0: 1088 lần Tổng 0: 1051 lần
Đầu 1: 1098 lần Đuôi 1: 1041 lần Tổng 1: 1062 lần
Đầu 2: 1086 lần Đuôi 2: 1189 lần Tổng 2: 1106 lần
Đầu 3: 1015 lần Đuôi 3: 1102 lần Tổng 3: 1029 lần
Đầu 4: 1086 lần Đuôi 4: 1011 lần Tổng 4: 1061 lần
Đầu 5: 1052 lần Đuôi 5: 1036 lần Tổng 5: 1088 lần
Đầu 6: 1134 lần Đuôi 6: 1098 lần Tổng 6: 1082 lần
Đầu 7: 1083 lần Đuôi 7: 1041 lần Tổng 7: 1155 lần
Đầu 8: 1089 lần Đuôi 8: 1016 lần Tổng 8: 1086 lần
Đầu 9: 1100 lần Đuôi 9: 1178 lần Tổng 9: 1080 lần
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: